พระเจ้ารักคุณ พระเจ้ารักลูกของคุณ

ไม่มีความสุขใดจะเทียบกับความสุขที่ลูกที่คุณรักรู้จักกับพระเจ้าที่รักคุณ เพราะคริสตจักรกิจการของพระคริสต์เห็นคุณค่าชีวิตฝ่ายวิญญาณของลูกของคุณ เด็กๆ ที่มาร่วมคริสตจักรเด็กที่นี่นอกจากจะสนุกและมีเพื่อนเล่นมากมายแล้ว ยังได้รับการอบรมเสริมสร้างชีวิตให้รู้จักกับพระคุณความรักของพระเจ้า คริสตจักรเด็กมีการออกแบบกิจกรรมสนุกๆ มีประโยชน์ทุกสัปดาห์ในทุกระดับชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ชั้นประถมต้น และประถมปลาย นอกจากคุณจะได้นมัสการและร่วมสามัคคีธรรมกับพี่น้องอย่างมีสันติสุขแล้ว ลูกของคุณจะได้รับการอบรมดูแลอย่างดีจากคริสตจักรเด็กเพื่อเด็กทุกๆ คนจะจำเริญขึ้นในชีวิตฝ่ายวิญญาณและสนุกกับการมาคริสตจักรทุกสัปดาห์