ถวายการรับใช้อย่างดีที่สุดแด่พระเจ้า
ถวายการรับใช้อย่างดีที่สุดแด่พระเจ้า

ถวายการรับใช้อย่างดีที่สุดแด่พระเจ้า

Give Our Best to God ถวายการรับใช้อย่างดีที่สุดแด่พระเจ้า

เทศนาโดย อ.กอบชัย จิราธิวัฒน์

ข้อพระคัมภีร์ มัทธิว 28:19-20

Core Value: SERVE ทุกคนร่วมใจรับใช้เหมือนพระคริสต์
S Spirit-Filled รับใช้โดยพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตามของประทาน
E Evangelize ประกาศข่าวประเสริฐด้วยคำพูดและชีวิต
R Responsible เป็นสาวก สร้างสาวก และรับใช้ตามพระมหาบัญชา
V Versatile มั่นคงในพระวจนะ ประยุกต์ใช้ตามบริบท
E Engaging มีส่วนเสริมสร้างสังคมในความชอบธรรม

1 ทธ.1:12 ข้าพ​เจ้า​ขอบ​พระ​คุณ​พระ​เยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ของ​เรา ผู้​ทรง​เสริม​กำ​ลัง​ข้าพ​เจ้า เพราะ​พระ​องค์​ทรง​เห็น​ว่า​ข้าพ​เจ้า​ไว้​ใจ​ได้ จึง​ทรง​แต่ง​ตั้ง​ข้าพ​เจ้า​ให้​ทำ​พันธ​กิจ​ของ​พระ​องค์
พระเจ้ามีพระประสงค์ที่จะให้ผู้เชื่อเป็นผู้รับใช้ เราจึงต้องรับใช้ด้วยความสัตย์ซื่อตลอดชีวิตต่อพระเจ้า

ท่าที 2 ประการของการถวายรับใช้อย่างดีที่สุดให้พระเจ้า

1. สัตย์ซื่อในพันธกิจของพระเยซู

มธ.28:18-20 18พระ​เยซู​จึง​เสด็จ​เข้า​มา​ใกล้​แล้ว​ตรัส​กับ​พวก​เขา​ว่า “สิทธิ​อำนาจ​ทั้ง​หมด​ใน​สวรรค์​ก็​ดี ใน​แผ่น​ดิน​โลก​ก็​ดี​ทรง​มอบ​ไว้​แก่​เรา​แล้ว 19เพราะ​ฉะนั้น ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​ออก​ไป​และ​นำ​ชน​ทุก​ชาติ​มา​เป็น​สา​วก​ของ​เรา จง​บัพ​ติศ​มา​พวก​เขา​ใน​พระ​นาม​ของ​พระ​บิดา พระ​บุตร และ​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์ 20และ​สอน​พวก​เขา​ให้​ถือ​รัก​ษา​สิ่ง​สาร​พัด​ที่​เรา​สั่ง​พวก​ท่าน​ไว้ และ​นี่​แน่ะ เรา​จะ​อยู่​กับ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เสมอ​ไป จน​กว่า​จะ​สิ้น​ยุค”

1.1 ยอมอยู่ใต้การครอบครองของพระเยซู

การเชื่อพระเยซู คือ การยอมอยู่ภายใต้การปกครองของพระเยซู มอบชีวิตให้พระเจ้า
พระเยซูเป็นศูนย์กลางชีวิตทุกด้านของชีวิตเรา ในครอบครัว อาชีพการงาน การศึกษา

1.2 เหยียดตัวออกไปประกาศ

หาช่องทางต่าง ๆ เพื่อประกาศข่าวประเสริฐ ไม่ยอมให้สถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยมาจำกัดเรา
คริสเตียนต้องไปไกลกว่าการอธิษฐานเผื่อคนที่ยังไม่เชื่อ ทำสิ่งดีต่อเขา แต่ต้องประกาศข่าวประเสริฐให้ชัดเจนในที่สุด

1.3 สั่งสอนเลี้ยงดูแกะด้วยพระวจนะ

ใช้เวลาเลี้ยงดู สร้างสาวก แกะของพระเจ้าจะเติบโตเมื่อได้รับพระวจนะอย่างต่อเนื่อง เพียงพอ และมีการตอบสนอง

1.4 เชื่อวางใจว่าพระเจ้าอยู่กับเรา

กจ.1:8 แต่​พวก​ท่าน​จะ​ได้​รับ​พระ​ราช​ทาน​ฤทธา​นุภาพ เมื่อ​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์​เสด็จ​มา​เหนือ​ท่าน และ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​เป็น​สักขี​พยาน​ของ​เรา​ใน​กรุง​เยรู​ซา​เล็ม ทั่ว​แคว้น​ยูเดีย ทั่ว​แคว้น​สะมา​เรีย และ​จน​ถึง​ที่​สุด​ปลาย​แผ่น​ดิน​โลก”
ศคย.4:6 แล้ว​ท่าน​จึง​ตอบ​ข้าพ​เจ้า​ว่า ‘นี่​เป็น​พระ​วจนะ​ของ​พระ​ยาห์​เวห์​ที่​ให้​ไว้​กับ​เศ​รุบ​บา​เบล​ว่า ไม่​ใช่​ด้วย​กำ​ลัง ไม่​ใช่​ด้วย​ฤท​ธา​นุ​ภาพ แต่​ด้วย​วิญ​ญาณ​ของ​เรา พระ​ยาห์​เวห์​จอม​ทัพ​ตรัส​ดัง​นี้​แหละ
กจ.2:41 คน​ทั้ง​หลาย​ที่​รับ​ถ้อย​คำ​ของ​เป​โตร​ก็​รับ​บัพ​ติศ​มา ใน​วัน​นั้น​มี​คน​เข้า​เป็น​สา​วก​ประ​มาณ​สาม​พัน​คน
กจ.2:43 เขา​ทั้ง​หลาย​มี​ความ​เกรง​กลัว​ด้วย​กัน​ทุก​คน และ​พวก​อัคร​ทูต​ทำ​การ​อัศ​จรรย์ และ​หมาย​สำ​คัญ​มาก​มาย
กจ.2:44-45 44 คน​ทั้ง​หมด​ที่​เชื่อ​ถือ​ก็​อยู่​รวม​กัน และ​นำ​ทุก​สิ่ง​มา​รวม​เป็น​ของ​กลาง 45 และ​พวก​เขา​ขาย​ที่​ดิน​และ​ทรัพย์​สิ่ง​ของ​มา​แบ่ง​ให้​แก่​กัน​ตาม​ความ​จำเป็น

สเทเฟนไม่กลัวตายเพราะเต็มล้นด้วยพระวิญญาณในการประกาศข่าวประเสริฐ
กจ.7:55-56 55 ส่วน​สเท​เฟน​เต็ม​ด้วย​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์ ท่าน​เขม้น​ดู​สวรรค์​เห็น​พระ​รัศมี​ของ​พระ​เจ้า และ​เห็น​พระ​เยซู​ทรง​ยืน​อยู่​เบื้อง​ขวา​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​องค์ 56 แล้ว​ท่าน​กล่าว​ว่า “นี่แน่ะ ข้าพ​เจ้า​เห็น​ท้อง​ฟ้า​แหวก​เป็น​ช่อง และ​เห็น​บุตร​มนุษย์​ทรง​ยืน​อยู่​เบื้อง​ขวา​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​เจ้า”

เปาโลกับสิลาสถูกจับขังคุกเพราะประกาศข่าวประเสริฐ แต่ยังชื่นชมยินดีและนมัสการพระเจ้า จนพระองค์ทำการอัศจรรย์
กจ.16:25-26 25 แต่​ใน​เวลา​ประ​มาณ​เที่ยง​คืน ขณะ​เปา​โล​กับ​สิ​ลาส​กำ​ลัง​อธิษ​ฐาน​และ​ร้อง​เพลง​สรร​เสริญ​พระ​เจ้า​และ​นักโทษ​ทั้ง​หลาย​ใน​คุก​กำ​ลัง​ฟัง​อยู่ 26ทัน​ใด​นั้น เกิด​แผ่น​ดิน​ไหว​อย่าง​รุน​แรง​จน​ราก​คุก​สะเทือน​สะท้าน​และ​ประตู​คุก​เปิด​หมด​ทุก​บาน เครื่อง​จำ​จอง​ก็​หลุด​จาก​พวก​เขา​ทุก​คน

2. รับใช้ด้วยใจรับผิดชอบต่อพระเจ้า

1 คร.4:1-2 1 ให้​ทุก​คน​ถือ​ว่า​เรา​เป็น​คน​เช่น​นี้​คือ​เป็น​เหมือน​คน​รับ​ใช้​ของ​พระ​คริสต์ และ​เป็น​ผู้​รับ​มอบ​ฉัน​ทะ​ให้​ดู​แล​สิ่ง​ล้ำ​ลึก​ของ​พระ​เจ้า 2 ยิ่ง​กว่า​นั้น บรร​ดา​ผู้​รับ​มอบ​ฉันทะ​ย่อม​ได้​รับ​การ​คาด​หวัง​ว่า​ต้อง​เป็น​คน​ที่​ไว้​วางใจ​ได้
ยน.4:34 พระ​เยซู​ตรัส​กับ​พวก​เขา​ว่า “อาหาร​ของ​เรา​คือ​การ​ทำ​ตาม​พระ​ประสงค์​ของ​ผู้​ที่​ทรง​ใช้​เรา​มา​และ​ทำ​ให้​งาน​ของ​พระ​องค์​สำ​เร็จ

วันหนึ่งเมื่อคริสตจักรเติบโตขึ้น จำเป็นต้องมีหลายคนออกไปทำพันธกิจของพระเจ้าหลากหลายสถานที่มากขึ้น เราต้องเตรียมพร้อมให้พระเจ้าทรงใช้
กจ.20:24 แต่​ข้าพ​เจ้า​ไม่​ได้​ถือ​ว่า​ชีวิต​ของ​ข้าพ​เจ้า​เป็น​สิ่ง​มี​ค่า​สำ​หรับ​ตัว​เอง ขอ​แต่​เพียง​ให้​ข้าพ​เจ้า​ได้​ทำ​หน้า​ที่​ของ​ข้าพ​เจ้า​และ​ทำ​พันธ​กิจ​ที่​ได้​รับ​จาก​พระ​เยซู​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ให้​สำ​เร็จ คือ​การ​เป็น​พยาน​ถึง​ข่าว​ประ​เสริฐ​ที่​สำ​แดง​พระ​คุณ​ของ​พระ​เจ้า