ประกาศข่าวประเสริฐ ส่งข่าวดีด้วยรักและห่วงใย
ประกาศข่าวประเสริฐ ส่งข่าวดีด้วยรักและห่วงใย

ประกาศข่าวประเสริฐ ส่งข่าวดีด้วยรักและห่วงใย

ประกาศข่าวประเสริฐ

ประกาศข่าวประเสริฐ ด้วยรัก ประกาศข่าวประเสริฐ ด้วยความห่วงใย

เทศนาโดย อ.กนก ลีฬหเกรียงไกร

ข่าวประเสริฐที่เราเห็นผ่านประสบการณ์ของเรา แตกต่างจากผู้อื่นมากน้อยแค่ไหน ?
มุมมองต่างกันเนื่องมาจากพื้นภูมิประสบการณ์และสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน ดังนั้นการประกาศข่าวประเสริฐจึงควรสร้างสะพานเชื่อมเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ถูกต้อง และส่งต่อข่าวดีด้วยรักและห่วงใย

ข้อพระคัมภีร์ โรม 1:16, 10:11-17

โรม 1:16 ข้าพ​เจ้า​ไม่​มี​ความ​ละอายใน​เรื่อง​ข่าว​ประ​เสริฐ เพราะ​ว่า​ข่าว​ประ​เสริฐ​นั้น​เป็น​ฤทธา​นุภาพ​ของ​พระ​เจ้า เพื่อ​ให้​ทุก​คน​ที่​เชื่อ​ได้​รับ​ความ​รอด พวก​ยิว​ก่อน แล้ว​พวก​กรีก​ด้วย
รม.10:11-17 11 เพราะ​มี​ข้อ​พระ​คัม​ภีร์​ว่า “ทุก​คนที่​เชื่อ​ใน​พระ​องค์​จะ​ไม่​ได้​รับ​ความ​อับ​อาย” 12 พวก​ยิว​และ​พวก​กรีก​นั้น​ไม่​ต่าง​กัน เพราะ​ว่า​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​องค์​เดียว​ทรง​เป็น​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ของ​ทุก​คน และ​ประ​ทาน​อย่าง​บริ​บูรณ์​แก่​ทุก​คน​ที่​ทูล​ขอ​ต่อ​พระ​องค์ 13 เพราะ​ว่า ผู้​ที่​ร้อง​ออก​พระ​นาม​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​จะ​รอด 14 แต่​พวก​ที่​ยัง​ไม่​เชื่อ​ใน​พระ​องค์ จะ​ทูล​ขอ​ต่อ​พระ​องค์​ได้​อย่าง​ไร? และ​พวก​ที่​ยัง​ไม่​ได้​ยิน​ถึง​พระ​องค์ จะ​เชื่อ​ใน​พระ​องค์​ได้​อย่าง​ไร? และ​เมื่อ​ไม่​มี​ผู้​ประ​กาศ เขา​จะ​ได้​ยิน​ถึง​พระ​องค์​อย่าง​ไร? 15 และ​ถ้า​ไม่​มี​ใคร​ใช้​พวก​เขา​ไป เขา​จะ​ไป​ประ​กาศ​ได้​อย่าง​ไร? ตาม​ที่​มี​คำ​เขียน​ไว้​ใน​พระ​คัม​ภีร์​ว่า “เท้า​ของ​คน​เหล่า​นั้น​ที่​นำ​ข่าว​ดี​มา ช่าง​งาม​จริงๆ หนอ” 16 แต่​ไม่​ใช่​ทุก​คน​ได้​เชื่อ​ฟัง​ข่าว​ประ​เสริฐ​นั้น อิส​ยาห์​ได้​กล่าว​ไว้​ว่า “องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า ใคร​เล่า​ได้​เชื่อ​สิ่ง​ที่​เขา​ได้​ยิน​จาก​เรา?” 17 ฉะนั้น​ความ​เชื่อ​เกิด​ขึ้น​ได้​ก็​เพราะ​การ​ได้​ยิน และ​การ​ได้​ยิน​เกิด​ขึ้น​ได้​ก็​เพราะ​การ​ประ​กาศ​พระ​คริสต

1. ประกาศข่าวประเสริฐ ด้วยความกล้าหาญ (1:16; 10:11)

“ข่าวประเสริฐเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้า” สำหรับ “ทุกคนที่เชื่อ” และคนที่เชื่อจะไม่ได้รับความอับอาย
อสย.28:16 เพราะ​ฉะ​นั้น พระ​ยาห์​เวห์ องค์​เจ้า​นาย​ตรัส​ดัง​นี้​ว่า “นี่แน่ะ เรา​วาง​ศิลา​ก้อน​หนึ่ง​ใน​ศิโยน คือ​ศิลา​ที่​ทด​สอบ​แล้ว เป็น​ศิลา​มุม​เอก​ล้ำ​ค่า เป็น​ราก​ฐาน​มั่น​คง ‘เขา​ผู้​นั้น​ที่​วาง​ใจ​จะ​ไม่​เร่ง​ร้อน’
1 ยน.2:28 และ​บัด​นี้​ลูก​ทั้ง​หลาย​เอ๋ย จง​อยู่​ใน​พระ​องค์ เพื่อ​ว่า​เมื่อ​พระ​องค์​ทรง​ปรา​กฏ เรา​จะ​ได้​มี​ความ​มั่น​ใจ และ​ไม่​ต้อง​หลบ​พระ​พักตร์​พระ​องค์​ด้วย​ความ​ละอาย เมื่อ​พระ​องค์​เสด็จ​มา ผู้ที่เชื่อในข่าวประเสริฐจะไม่ต้องอับอายเมื่อวันที่พระเยซูเสด็จกลับม

5เหตุผลที่คุณควรขอบคุณพระเจ้าที่ได้เป็นคริสเตียน

-คุณเป็นคนที่พระเจ้าทรงรักและคุณก็รักพระองค์เช่นกัน (ยน.17:16)
-ชีวิตคุณกำลังเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น (2 คร.5:17)
-คุณรอดพ้นจากบึงไฟนรกแล้ว (ยน.3:16)
-คุณจะมีพลังและความมุ่งมั่นกับเป้าหมายใหม่ของชีวิต (ฟป.3:12-14)
-คุณจะพบว่าความจริงในพระคัมภีร์นั้นน่าหลงใหลจริง ๆ (สดด.119:46-47)

กจ.8:26-39 ฟีลิปประกาศข่าวประเสริฐด้วยความกล้าหาญ ด้วยการอัศจรรย์ตามที่พระวิญญาณทรงนำ จนพบกับขันทีชาวเอธิโอป และได้นำรับเชื่อขันทีคนนี้

“บัดนี้ข้าพเจ้ากำลังยืนอยู่ระหว่างโลกและธรณีสวรรค์ หัวใจของข้าพเจ้าเต้นรัว อยากจะกลับบ้านที่แท้จริง ต่อจากนี้ไม่มีอะไรจะรั้งข้าพเจ้าไว้ได้อีกแล้ว”

Jean-Leon Jerome (1883)

2. ประกาศข่าวประเสริฐ ด้วยคำอธิบายจนเข้าใจ (10:11-14)

“ผู้ที่ร้องออกพระนามของพระองค์” เป็นการสารภาพจากใจ ร้องทูลต่อพระเจ้าด้วยความเชื่อ ด้วยการนมัสการจากชีวิตภายในที่มอบถวายแด่พระเจ้า ไม่ใช่แค่พูดจากปากโดยไม่มีความหมาย
เมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐ อย่าเพียงแต่พูดให้จบตามเนื้อหาตามขั้นตอน แต่ประกาศด้วยความเข้าใจ และให้มั่นใจว่าผู้ฟังจะเข้าใจอย่างแท้จริง
รม.10:17 ความเชื่อเกิดขึ้นเพราะการได้ยิน การได้ยินมาจากการประกาศ …

ดังนั้นต้องประกาศให้เขา “พูดให้เขาได้ยิน” ต้องอธิบายมากพอให้ผู้ฟัง “เข้าใจ” จนเกิด “ความเชื่อจากภายในจิตใจ พระวิญญาณจะทำงานร่วมกับเราเสมอในทุกขั้นตอน

“สะพานไม่ได้เริ่มสร้างจากผิว แต่เริ่มจากรากฐานทั้งสองข้าง หากฐานแข็งแรงดีแล้ว การเชื่อมโยงจะสำเร็จแน่นอน”


1 ปต.3:15-16 15 แต่​ใน​ใจ​ของ​พวก​ท่าน จง​เคารพ​นับ​ถือ​พระ​คริสต์​ว่า​เป็น​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า จง​เตรียม​พร้อม​เสมอ ที่​จะ​อธิ​บาย​กับ​ทุก​คน​ที่​ขอ​ทราบ​เหตุ​ผล​เกี่ยว​กับ​ความ​หวัง​ของ​พวก​ท่าน 16 แต่​จง​ตอบ​ด้วย​ความ​สุภาพ​อ่อน​โยน​และ​ด้วย​ความ​นับ​ถือ จง​มี​มโน​ธรรม​ที่​บริ​สุทธิ์ เพื่อ​เมื่อ​พวก​ท่าน​ถูก​ใส่​ร้าย คน​ที่​กล่าว​ร้าย​ความ​ประ​พฤติ​ดี​ของ​พวก​ท่าน​ใน​พระ​คริสต์ จะ​ต้อง​อับ​อาย

สถิติการประกาศข่าวประเสริฐในไทยจากงานวิจัยปริญญาเอก (โดย อ.กนก ลีฬหเกรียงไกร)
61.5% ไม่ปฏิเสธทันที แต่ตั้งใจศึกษาเรื่องราวของพระเจ้าต่อ
24.9% รับเชื่อในทันที
13.6% ปฏิเสธทันที เมื่อได้ยินเรื่องพระเจ้าครั้งแรก

รูปแบบและวิธีการที่สามารถใช้เชิญชวนผู้ที่ยังไม่เชื่อให้สนใจเรื่องพระเจ้ามากขึ้น
-การแบ่งปันพระพรและประสบการณ์ตรงกับพระเจ้าให้พวกเขาฟัง
-การเชิญชวนให้รับการอธิษฐานเผื่อแล้วพระเจ้าตอบคำอธิษฐาน

3. ประกาศข่าวประเสริฐ โดยการก้าวออกไป (10:15-17)

“เท้าของคนเหล่านั้นที่นำข่าวดีมา” เท้าแสดงถึงการเดิน คริสเตียนต้องออกไปประกาศข่าวประเสริฐ ไม่อยู่นิ่งกับที่แล้วรอให้คนเข้ามาหาเรา

จากงานวิจัยเดียวกัน ชี้ให้เห็นอีกว่า ผู้ที่ฟังข่าวประเสริฐแล้ว แต่ขอศึกษาต่อ เขาจะศึกษาจาก
-การฟังเพลงคริสเตียน
-การค้นหาข้อมูลจากสื่อโซเชียลของคริสตจักร
-การลองอ่านพระคัมภีร์

ปัจจุบันเราสามารถออกไปประกาศได้โดยใช้หลากหลายช่องทางมากกว่าในอดีต แม้ไม่สามารถออกจากบ้านได้เลย เช่น สื่อโซเชียลในแอปพลิเคชันมือถือ Facebook, Instagram, Line, Clubhouse, ฯลฯ จึงไม่มีข้ออ้างอีกว่าเราไม่สามารถประกาศข่าวประเสริฐได้

กางเขนมีความหมายต่อคุณอย่างไร ?

สามารถดูเทศนาอื่นๆใน SERVE SERIES ได้ที่นี่

ติดตามบทความอื่นๆ จาก ดร.กนก ลีฬหเกียงไกร ได้ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *