รับใช้แบบพระคริสต์ ด้วยชีวิตแห่งพระวิญญาณ
รับใช้แบบพระคริสต์ ด้วยชีวิตแห่งพระวิญญาณ

รับใช้แบบพระคริสต์ ด้วยชีวิตแห่งพระวิญญาณ

รับใช้แบบพระคริสต์ ด้วยชีวิตแห่งพระวิญญาณ

เทศนาโดย อ.ดร.นุโรจน์ พานิช

ข้อพระคัมภีร์ ลูกา 24:44-49

44 พระ​องค์​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “นี่​เป็น​ถ้อย​คำ​ของ​เรา ซึ่ง​เรา​บอก​ไว้​กับ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ขณะ​ที่​เรา​ยัง​อยู่​กับ​ท่าน​ว่า บรร​ดา​ถ้อย​คำ​ที่​เขียน​ไว้​ใน​หมวด​ธรรม​บัญ​ญัติ​ของ​โม​เสส ใน​หมวด​ผู้​เผย​พระ​วจนะ และ​ใน​หมวด​เพลง​สดุดี​ที่​กล่าว​ถึง​เรา​นั้น จำ​เป็น​จะ​ต้อง​สำ​เร็จ” 45 แล้ว​พระ​องค์​ทรง​ช่วย​ให้​ใจ​ของ​พวก​เขา​สว่าง​เพื่อ​จะ​ได้​เข้า​ใจ​พระ​คัม​ภีร์ 46 พระ​องค์​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “มี​ถ้อย​คำ​เขียน​ไว้​อย่าง​นั้น​ว่า พระ​คริสต์​จะ​ต้อง​ทน​ทุกข์​และ​เป็น​ขึ้น​จาก​ตาย​ใน​วัน​ที่​สาม 47 และ​จะ​ต้อง​ประ​กาศ​ทั่ว​ทุก​ประ​ชา​ชาติ​ใน​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์​เรื่อง​การ​กลับ​ใจ​ใหม่ เพื่อ​การ​ยก​บาป โดย​เริ่ม​ต้น​ที่​กรุง​เย​รู​ซา​เล็ม 48 พวก​ท่าน​เอง​ก็​เป็น​พยาน​ถึง​สิ่ง​เหล่า​นี้ 49 นี่​แน่ะ เรา​จะ​ส่ง​สิ่ง​ที่​พระ​บิดา​ของ​เรา​ทรง​สัญ​ญา​นั้น​ลง​มา​เหนือ​ท่าน แต่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​คอย​อยู่​ใน​กรุง จน​กว่า​ท่าน​จะ​สวม​ด้วย​ฤทธิ์​เดช​ที่​มา​จาก​เบื้อง​บน”

Core Value: SERVE ทุกคนร่วมใจรับใช้เหมือนพระคริสต์
S Spirit-Filled รับใช้โดยพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตามของประทาน
E Evangelize ประกาศข่าวประเสริฐด้วยคำพูดและชีวิต
R Responsible เป็นสาวก สร้างสาวก และรับใช้ตามพระมหาบัญชา
V Versatile มั่นคงในพระวจนะ ประยุกต์ใช้ตามบริบท
E Engaging ส่วนส่วนเสริมสร้างสังคมในความชอบธรรม

D L Moody เทศนาครั้งหนึ่ง ได้หยิบแก้วเปล่าขึ้นมาใบหนึ่ง แล้วถามว่า ทำอย่างไรให้อากาศออกจากแก้วใบนี้ ในที่ประชุมมีเสนอความเห็นหลายอย่าง บางคนบอกว่า เอาหลอดดูดอากาศเพื่อแก้วจะเป็นสุญญากาศ ฯลฯ Moody ตอบง่าย ๆ โดยเทน้ำลงไปในแก้วเปล่านั้น แล้วยกแก้วขึ้นบอกว่า ในแก้วนี้ไม่มีอากาศแล้ว เพราะมีน้ำเต็มอยู่ในนั้น
ชีวิตเราจะเอาบาปออกไปได้ ไม่ใช่พยายามไล่บาปออกไป แต่โดยการเติมพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิต

1.รับและพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ (44-49)

ข้อ 49 “…ท่าน​จะ​สวม​ด้วย​ฤทธิ์​เดช​ที่​มา​จาก​เบื้อง​บน”
คริสเตียนได้รับสิทธิพิเศษที่จะมีฤทธืเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิต
พระวิญญาณเป็นบุคคล เป็นพระเจ้า 100%
ยน.14:16-17 16 เรา​จะ​ทูล​ขอ​พระ​บิดา และ​พระ​องค์​จะ​ประ​ทาน​ผู้​ช่วย​อีก​ผู้​หนึ่ง​ให้​กับ​พวก​ท่าน เพื่อ​จะ​อยู่​กับ​ท่าน​ตลอด​ไป 17 คือ​พระ​วิญ​ญาณ​แห่ง​ความ​จริง​ซึ่ง​โลก​รับ​ไว้​ไม่​ได้ เพราะ​มอง​ไม่​เห็น​และ​ไม่​รู้​จัก​พระ​องค์ พวก​ท่าน​รู้​จัก​พระ​องค์​เพราะ​พระ​องค์​สถิต​อยู่​กับ​ท่าน และ​จะ​ประ​ทับ​อยู่​ท่าม​กลาง​ท่าน

*พระวิญญาณจะช่วยเราในการเปลี่ยนแปลงชีวิตตามพระวจนะ
ข้อ 45 “พระ​องค์​ทรง​ช่วย​ให้​ใจ​ของ​พวก​เขา​สว่าง​เพื่อ​จะ​ได้​เข้า​ใจ​พระ​คัม​ภีร์”
*พระวิญญาณช่วยเราในการประกาศเป็นพยานเพื่อพระเยซู
ข้อ 48 “พวก​ท่าน​เอง​ก็​เป็น​พยาน​ถึง​สิ่ง​เหล่า​นี้”
*มีกำลังในการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์

“หากปราศจากพระวิญญาณของพระเจ้า เราไม่สามารถทำอะไรได้เลย เราเป็นเหมือนเรือที่ไม่มีลมมาขับเคลื่อน ซึ่งจะไร้ประโยชน์อย่างสิ้นเชิง” (Without the Spirit of God, we can do nothing. We are as ships without wind. We are useless.)
-Charles Spurgeon-

ชีวิตที่พึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์
อพย.17:8-13 8 เวลา​นั้น คน​อา​มา​เลข​ยก​มา​รบ​กับ​คน​อิส​รา​เอล​ที่​เร​ฟี​ดิม 9 โมเสส​สั่ง​โยชู​วา​ว่า “จง​เลือก​ผู้ชาย​ฝ่าย​เรา​ออก​ไป​สู้​รบ​กับ​คน​อา​มา​เลข พรุ่ง​นี้​เรา​จะ​ยืน​ถือ​ไม้เท้า​ของ​พระ​เจ้า​อยู่​บน​ยอด​เขา” 10 โย​ชู​วา​ก็​ทำ​ตาม​คำ​สั่ง​ของ​โมเสส เขา​ออก​ไป​รบ​กับ​คน​อา​มา​เลข ส่วน​โมเสส อาโรน และ​เฮอร์​ก็​ขึ้น​ไป​บน​ยอด​เขา​นั้น 11 โมเสส​ยก​มือ​ขึ้น​เมื่อ​ไร อิส​รา​เอล​ก็​ได้​เปรียบ​เมื่อ​นั้น ท่าน​ลด​มือ​ลง​เมื่อ​ไร พวก​อา​มา​เลข​ก็​ได้​เปรียบ​เมื่อ​นั้น 12 แต่​มือ​ของ​โมเสส​เมื่อย​ล้า เขา​ทั้ง​สอง​จึง​นำ​ก้อน​หิน​มา​วาง​ให้​โมเสส​นั่ง อาโรน​กับ​เฮอร์​ก็​ช่วย​ยก​มือ​ท่าน​ขึ้น​คน​ละ​ข้าง มือ​ทั้ง​คู่​ของ​ท่าน​จึง​ชู​อยู่​จน​ตะวัน​ตก​ดิน 13 ส่วน​โย​ชู​วา​ปราบ​กอง​ทัพ​อา​มา​เลข​พ่าย​แพ้​ไป​ด้วย​คม​ดาบ
โมเสสพึ่งพาพระวิญญาณในการอธิษฐานบนภูเขา ในขณะที่โยชูวานำคนอิสราเอลออกรบกับคนอามาเลข เมื่อโมเสสเมื่อยล้าเพราะชูมือนานในขณะอธิษฐาน อาโรนและเฮอร์ช่วยยกแขนทั้งสองข้างของโมเสสด้วย

2.รับฤทธาแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ (49)

กจ.1:8 แต่​พวก​ท่าน​จะ​ได้​รับ​พระ​ราช​ทาน​ฤทธา​นุภาพ เมื่อ​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์​เสด็จ​มา​เหนือ​ท่าน และ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​เป็น​สักขี​พยาน​ของ​เรา​ใน​กรุง​เยรู​ซา​เล็ม ทั่ว​แคว้น​ยูเดีย ทั่ว​แคว้น​สะมา​เรีย และ​จน​ถึง​ที่​สุด​ปลาย​แผ่น​ดิน​โลก”
ฤทธานุภาพ (ภ.กรีก Dunamis) ใช้ 10 ครั้งในพระธรรมกิจการฯ

แม้เรามองไม่เห็นพระวิญญาณ แต่เราสัมผัสพระองค์ได้
กจ.3:1-10 1 วัน​หนึ่ง​ขณะ​ที่​เป​โตร​กับ​ยอห์น​กำ​ลัง​ขึ้น​ไป​ยัง​บริ​เวณ​พระ​วิหาร ใน​เวลา​อธิษ​ฐาน​ตอน​บ่าย​สาม​โมง 2 มี​ชาย​คน​หนึ่ง​เป็น​ง่อย​มา​ตั้งแต่​เกิด ถูก​หาม​เข้า​มา ทุกๆ วัน​คน​จะ​วาง​เขา​ไว้ที่​ริม​ประตู​พระ​วิหาร​ซึ่ง​มี​ชื่อ​ว่า​ประตู​งาม เพื่อ​ให้​ขอ​ทาน​จาก​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​เข้า​ไป​ใน​พระ​วิหาร​นั้น 3 เมื่อ​คน​นั้น​เห็น​เป​โตร​กับ​ยอห์น​กำ​ลัง​จะ​เข้า​ไป​ใน​พระ​วิหาร​ก็​ขอ​ทาน 4 เปโตร​กับ​ยอห์น​เพ่ง​ดู​เขา​บอก​ว่า “จง​ดู​เราทั้ง​สอง​เถิด” 5 คน​นั้น​ก็​จ้อง​ดู คิด​ว่า​จะ​ได้​อะไร​จาก​ท่าน​ทั้ง​สอง 6 แต่​เป​โตร​กล่าว​ว่า “เงิน​และ​ทอง​เรา​ไม่​มี แต่​สิ่ง​ที่​เรา​มี​นั้น​เรา​จะ​ให้​ท่าน คือ​ใน​พระ​นาม​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​ชาว​นาซาเร็ธ จง​เดิน​เถิด” 7 แล้ว​เป​โตร​ก็​จับ​มือ​ขวา​ของ​เขา​พยุง​ขึ้น ใน​ทัน​ใด​นั้น​เท้า​และ​ข้อ​เท้า​ของ​เขา​ก็​มี​กำ​ลัง 8 เขา​จึง​กระ​โดด​ขึ้น​ยืน​และ​เดิน​เข้า​ไป​ใน​พระ​วิหาร พร้อม​กับ​เป​โตร​และ​ยอห์น ทั้ง​เดิน​ทั้ง​เต้น​โลด​และ​สรร​เสริญ​พระ​เจ้า 9 คน​ทั้ง​หมด​เห็น​เขา​เดิน​และ​สรร​เสริญ​พระ​เจ้า 10 ก็​จำ​ได้​ว่า​เขา​คือ​คน​ที่​เคย​นั่ง​ขอ​ทาน​อยู่​ที่​ประตู​งาม​ของ​พระ​วิหาร เขา​ทั้ง​หลาย​จึง​ประ​หลาด​ใจ​และ​อัศ​จรรย์​ใจ​อย่าง​ยิ่ง​ใน​เหตุ​การณ์​ที่​เกิด​ขึ้น​กับ​คน​นั้น
ในขณะที่คนจำนวนมากเดินผ่านไปมาโดยไม่มีใครสนใจขอทานที่เป็นง่อย เปโตรและยอห์นเคลื่อนไปตามพระวิญญาณที่ทรงนำให้พบกับคนง่อยนี้ โดยอธิษฐานเผื่อให้เขาหายจากการเป็นง่อย แม้ไม่มีเงินและทอง แต่สิ่งที่มีนั้นยิ่งใหญ่กว่าคือ ฤทธานุภาพของพระนามพระเยซูที่กระทำโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์

3.รับใช้ตามของประทาน

1 คร.12:4-11 4 ของ​ประ​ทาน​นั้น​มี​ต่างๆ กัน แต่​มี​พระ​วิญ​ญาณ​องค์​เดียว​กัน 5 การ​ปรน​นิ​บัติ​มี​ต่างๆ กัน แต่​มี​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​องค์​เดียว​กัน 6 กิจ​กรรม​มี​ต่างๆ กัน แต่​มี​พระ​เจ้า​องค์​เดียว​กัน​เป็น​ต้น​เหตุ​แห่ง​กิจ​กรรม​ทั้ง​หมด​ใน​ทุก​คน 7 การ​สำ​แดง​ของ​พระ​วิญ​ญาณ​นั้น พระ​องค์​ประ​ทาน​แก่​แต่​ละ​คน​เพื่อ​ประ​โยชน์​ร่วม​กัน 8 พระ​เจ้า​ประ​ทาน​โดย​ทาง​พระ​วิญ​ญาณ ให้​คน​หนึ่ง​มี​ถ้อย​คำ​ของ​ปัญ​ญา และ​ให้​อีก​คน​หนึ่ง​มี​ถ้อย​คำ​ของ​ความ​รู้ โดย​พระ​วิญ​ญาณ​องค์​เดียว​กัน 9 และ​ให้​อีก​คน​หนึ่ง​มี​ความ​เชื่อ โดย​พระ​วิญ​ญาณ​องค์​เดียว​กัน ให้​อีก​คน​หนึ่ง​มี​ของ​ประ​ทาน​ใน​การ​รัก​ษา​โรค โดย​พระ​วิญ​ญาณ​องค์​เดียว​กัน 10 ให้​อีก​คน​หนึ่ง​ทำ​การ​ด้วย​ฤทธา​นุภาพ ให้​อีก​คน​หนึ่ง​เผย​พระ​วจนะ ให้​อีก​คน​หนึ่ง​รู้​จัก​สัง​เกต​วิญ​ญาณ​ต่างๆ ให้​อีก​คน​หนึ่ง​พูด​ภา​ษา​แปลกๆ และ​ให้​อีก​คน​หนึ่ง​แปล​ภา​ษา​นั้นๆ ได้ 11 พระ​วิญ​ญาณ​องค์​เดียว​กัน​ทรง​ทำ​และ​จัดสรร​สิ่ง​เหล่า​นี้​ทั้ง​หมด​แก่​แต่​ละ​คน​ตาม​ชอบ​พระ​ทัย​พระ​องค์

คริสตจักรมีคนหลากหลายกลุ่ม และทุกกลุ่มช่วยกันในการรับใช้พระเจ้าตามของประทานของตน
ยน.15:4-5 4 จง​ติด​สนิท​อยู่​กับ​เรา​และ​เรา​ติด​สนิท​อยู่​กับ​พวก​ท่าน แขนง​จะ​ออก​ผล​เอง​ไม่​ได้​นอก​จาก​จะ​ติด​สนิท​อยู่​กับ​เถา พวก​ท่าน​ก็​เช่น​เดียว​กัน​จะ​เกิด​ผล​ไม่​ได้​นอก​จาก​จะ​ติด​สนิท​อยู่​กับ​เรา 5 เรา​เป็น​เถา​องุ่น พวก​ท่าน​เป็น​แขนง คน​ที่​ติด​สนิท​อยู่​กับ​เรา​และ​เรา​ติด​สนิท​อยู่​กับ​เขา คน​นั้น​จะ​เกิด​ผล​มาก เพราะ​ว่า​ถ้า​แยก​จาก​เรา​แล้ว​พวก​ท่าน​จะ​ทำ​สิ่ง​ใด​ไม่​ได้​เลย

รับใช้กันและกันด้วยความรัก ซึ่งเป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์
กท.5:22-23 22 ส่วน​ผล​ของ​พระ​วิญ​ญาณ​นั้น คือ​ความ​รัก ความ​ยินดี สันติ​สุข ความ​อด​ทน ความ​กรุณา ความ​ดี ความ​ซื่อ​สัตย์ 23 ความ​สุภาพ​อ่อน​โยน การ​รู้​จัก​บัง​คับ​ตน เรื่อง​อย่าง​นี้​ไม่​มี​ธรรม​บัญ​ญัติ​ห้าม​ไว้​เลย

ชีวิตนี้ ขอรับใช้ แบบพระคริสต์
Holy Spirit ช่วยเหลือ เพื่อเกิดผล
ขอประกาศ คุณความรัก ให้ทุกคน
พระวิญญาณดล เกิดความเชื่อ เมื่อเปลี่ยนแปลง

ชีวิตนี้ ชีวิตเดียว อยู่เพื่อรับใช้
ด้วยหัวใจ มุ่งมั่น ไม่หวั่นไหว
กี่โควิด กี่โคขวิด ก็ยังไม่ตาย
เพราะหัวใจ ขอมอบแด่ พระเยซู

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *