ยืนหยัดด้วยพระคุณ ยินยอมด้วยความรัก
ยืนหยัดด้วยพระคุณ ยินยอมด้วยความรัก

ยืนหยัดด้วยพระคุณ ยินยอมด้วยความรัก

การประกาศข่าวประเสริฐต้องไปถึงคนทุกชาติ ดังนั้นผู้ประกาศข่าวประเสริฐต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัว

1. ยอมปฏิเสธตนเอง (19-23) Self-denial

1.1 เห็นคุณค่าข่าวประเสริฐ (19)

1 คร.9:19 แม้ว่าข้าพเจ้าเป็นไทโดยไม่ได้อยู่ใต้ใคร ข้าพเจ้าก็ยังยอมเป็นทาสของทุกคน เพื่อจะได้คนมามากยิ่งขึ้น
เปาโลไม่ได้พูดถึงความบาป แต่กำลังหนุนใจเพื่อไม่ให้คนอื่นสะดุดชีวิตของเรา จึงควรยอมเปลี่ยนบางสิ่งในตัวเราเองเพื่อเห็นแก่ข่าวประเสริฐ
1 คร.8 ประเด็นเรื่องอาหารไหว้รูปเคารพ คริสเตียนในโครินธ์บางคนกินเนื้อสัตว์ที่ไหว้รูปเคารพ บางคนไม่กินและไปสะดุดคนที่กิน
เปาโลเขียนจดหมายเพื่อหนุนใจคนที่กินให้ยอมสละสิทธิของตนเพื่อไม่ให้เกิดการสะดุดกับคนที่ไม่กิน
2 คร.5:19-20 19คือพระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกับพระองค์โดยพระคริสต์ ไม่ทรงถือโทษในความผิดของพวกเขา และทรงมอบเรื่องราวการคืนดีนี้ให้เราประกาศ
20เพราะฉะนั้นเราจึงเป็นทูตของพระคริสต์โดยที่พระเจ้าทรงขอร้องท่านทั้งหลายผ่านทางเรา เราจึงวิงวอนท่านในนามของพระคริสต์ให้คืนดีกับพระเจ้า
รม.1:16 ข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐ เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้า เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด พวกยิวก่อน แล้วพวกกรีกด้วย

1.2 เพื่อช่วยคนอื่นให้ได้รับความรอด (20-23)

รม.10:1 พี่น้องทั้งหลาย ความปรารถนาในจิตใจของข้าพเจ้าและคำวิงวอนขอต่อพระเจ้าเพื่อคนอิสราเอลนั้น คือขอให้เขาได้รับความรอด
การพาครอบครัวมาพบความรอดในพระคริสต์ควรเป็นมาตรฐานขั้นต่ำของคริสเตียน
“ต่อพวกยิว ข้าพเจ้าก็เป็นยิว …” การปรับตัวกับคนกลุ่มต่าง ๆ แสดงถึงการต้องคิดหาวิธีการที่เหมาะกับกลุ่มเฉพาะเจาะจงนั้น ๆ
กจ.16:3 เปาโลต้องการพาทิโมธีไปด้วยจึงให้เข้าสุหนัตเพราะเห็นแก่พวกยิวที่อยู่ในเมืองเหล่านั้น เพราะพวกเขาทุกคนรู้ว่าบิดาของเขาเป็นชาวกรีก
เปาโลหนุนใจทิโมธีให้เข้าสุหนัตไม่ใช่เพื่อรักษาธรรมบัญญัติ หรือเพื่อประโยชน์ของทิโมธีเอง แต่เพื่อประโยชน์ของคนยิวที่ทิโมธีจะต้องไปประกาศและดูแล
การประกาศเริ่มต้นด้วยการ “เคารพในความแตกต่าง” และ “มีจุดยืนด้วยความรัก”
1 ปต.3:15-16 15แต่ในใจของพวกท่าน จงเคารพนับถือพระคริสต์ว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า จงเตรียมพร้อมเสมอ ที่จะอธิบายกับทุกคนที่ขอทราบเหตุผลเกี่ยวกับความหวังของพวกท่าน 16แต่จงตอบด้วยความสุภาพอ่อนโยนและด้วยความนับถือ จงมีมโนธรรมที่บริสุทธิ์ เพื่อเมื่อพวกท่านถูกใส่ร้าย คนที่กล่าวร้ายความประพฤติดีของพวกท่านในพระคริสต์ จะต้องอับอาย
พระเยซูคริสต์เป็นแบบอย่างของการเข้าหาคนทุกกลุ่ม ทุกชนชั้น ทุกเพศ ทุกวัย ทรงรักทุกคนและยอมสิ้นพระชนม์เพื่อทุกคน

2. ยอมควบคุมตนเอง (24-27) Self-control

1 คร.9:24-27 24ท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าพวกที่วิ่งแข่งนั้นก็วิ่งด้วยกันทุกคน แต่คนที่ได้รางวัลนั้นมีเพียงคนเดียว? จงวิ่งเหมือนผู้ที่จะชิงรางวัลให้ได้ 25ส่วนนักกีฬาทุกคนก็ควบคุมตัวเองในทุกด้าน พวกเขาทำเพื่อจะได้มงกุฎใบไม้ที่ร่วงโรยได้ แต่มงกุฎของเราจะไม่ร่วงโรยเลย 26ดังนั้นข้าพเจ้าไม่ได้วิ่งแข่งโดยไม่มีเป้าหมาย ข้าพเจ้าไม่ได้ต่อสู้เหมือนอย่างนักมวยที่ชกลม 27แต่ข้าพเจ้าทุบตีร่างกายและควบคุมมันไว้ เพราะเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอื่นแล้ว ตัวเองกลับเป็นคนที่ใช้การไม่ได้

เมืองโครินธ์มีการแข่งขันของเมืองอีสท์เมียซึ่งอยู่ใกล้โครินธ์ ชาวโครินธ์จึงคุ้นเคยกับการแข่งกีฬาอีสท์เมียน นักกีฬามีลักษณะเด่นคือ การมีเป้าหมาย มีวินัย และคาดหวังชัยชนะ เปาโลท้าทายว่าแม้นักกีฬาที่แข่งขันเพื่อชัยชนะและเกียรติยศที่อยู่ชั่วคราวแล้วจบไป ยังพากเพียรอุตสาหะมุ่งมั่นและมีวินัยขนาดนั้น คริสเตียนยิ่งควรมีมากกว่านั้นสักเท่าใด


1 ปต.1:4 และเข้าในมรดก ซึ่งไม่เสื่อมสลายและไร้มลทิน และไม่ร่วงโรย ซึ่งได้เก็บรักษาไว้ในสวรรค์แล้วเพื่อพวกท่าน

เปาโลยอมควบคุมตัวเองเพื่อจะเป็น “ภาชนะที่ใช้การได้” ตลอดชีวิต ไม่ใช่แค่ชั่วคราว
ข้อ 26-27 “ทุบตีร่างกายและควบคุมไว้” เพราะกลัวจะเป็นคนที่ใช้การไม่ได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *