หน้าหลัก

นิมิตของคริสตจักร

คริสตจักรกิจการของพระคริสต์ ก่อตั้งขึ้นด้วยนิมิตและภาระใจที่พระเจ้าทรงโปรดนำผ่านท่านอาจารย์กอบชัยและอาจารย์นลินี จิราธิวัฒน์ ร่วมกับคณะผู้ปกครองทุกท่าน ที่ตั้งใจจริงและปรารถนาจะเชื่อฟังพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์

มัทธิว บทที่ 28 ข้อ 19-20 ที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงตรัสไว้ว่า “เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค”

ค่านิยมคริสตจักร

รอบนมัสการออนไลน์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *